Facebook ID: 1798916057
Facebook Username: nguyen.k.duy.716
Facebook Name: Nguyen Khac Khanh Duy
Nguyen Khac Khanh Duy posted on 01/01/2018
Nguyen Khac Khanh Duy posted on 01/01/2018

Nguyen's cover photo

chỉ thích cái bài quẩy: "One Week" của "Bare Naked Ladies" :))))
chỉ thích cái bài quẩy: "One Week" của "Bare Naked Ladies" :

Mark Dohner

facebook.com
How Cute :)))
How Cute :

storyful

facebook.com
6k ae đi săn và thông 3 thằng hề :))))
6k ae đi săn và thông 3 thằng hề :

LMFAO

go24x7.com
:3 đẹp thiệt ko ko biết cơ mà Kim siêu vòng 3 vẫn là idol của t :))))
:3 đẹp thiệt ko ko biết cơ mà Kim siêu vòng 3 vẫn là idol của t :

YAN News

yan.vn
Klq tới game chỉ foward cái pic, cơ mà cho nói phát: :v "Oh really, are you sure about that???"
Klq tới game chỉ foward cái pic cơ mà cho nói phát:

Tây Du HD

Phan Hoàng Luân