Em phải kiêu ngạo mà sống , đừng để ý lời nói người ngoài. Tại sao em không xem em như một bông hồng kiêu hãnh nở rực rỡ giữa chốn đông người =))

#ttt

Mai Nguyễn Hà Trang
Em phải kiêu ngạo mà sống đừng để ý lời nói người

Hà Trang's cover photo