Trường
Cuong Pham posted on 07/15/2017
Cuong Pham posted on 07/15/2017

Cuong's cover photo

Thôi Kệ
Nguyễn Hồng
Quốc Xuyên
Nguyễn Hồng
"Gọi vì nhớ, vì khôn nguôi nhớ
Gọi vì yêu, yêu em vô bờ
Gọi để tiếng em ngân nga hoài
Chuếnh choáng như rượu say
Gọi để lấy hơi ấm
Gọi để biết yên ấm
Xinh ngoan ơi, cho anh ôm em
Mãi mãi không rời nữa."
"Gọi vì nhớ vì khôn nguôi nhớ Gọi vì yêu yêu em

Lyrics || Địa Đàng || Nguyên Hà

youtu.be
Ốc Khởi
Cuong Pham posted on 01/04/2017
Cuong Pham posted on 01/04/2017

Tuổi của bạn hợp với ai?

hqapps.net
Khoa Trần
M còn nhớ clip thông đ*t này ko ku
M còn nhớ clip thông đ t này ko ku

tinh ca du muc(2 dua choi 1 guitar)

FACEBOOK.COM
Ly Đặng
Ly Đặng
Nguyễn Phi Hùng