Facebook ID: 100013200750602
Facebook Username: phong.han.12576
Facebook Name: Gvr Arthas
Gvr Arthas posted on 01/01/2018
Gvr Arthas posted on 01/01/2018

Cửu Âm Chân Kinh

facebook.com
Anh lớn rồi, em cũng lớn rồi! :)
Anh lớn rồi  em cũng lớn rồi  :

LỚN RỒI - DSK [Video Lyric HD]

FACEBOOK.COM
Gvr Arthas posted on 11/16/2017
Gvr Arthas posted on 11/16/2017

Hoàng

Cái gì hay zậy !!!

FACEBOOK.COM
Gvr Arthas posted on 10/23/2017
Gvr Arthas posted on 10/23/2017

Arthas's cover photo

Một thời phiêu bạt! Ra rap, vào rap, ăn rap, ngủ cũng rap!
Một thời phiêu bạt Ra rap vào rap ăn rap ngủ cũng rap

MC 12 - Đồng Tâm ( Official Music Video )

FACEBOOK.COM
Gvr Arthas posted on 09/22/2017
Gvr Arthas posted on 09/22/2017

Cửu Âm Chân Kinh

facebook.com