Facebook ID: 100012757741676
Facebook Username: I.Am.Muoi
Facebook Name: Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
02/22/2018 at 15:59. Facebook
Ánh Minh Bùi Thị posted on 02/22/2018
Ánh Minh Bùi Thị posted on 02/22/2018

Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

login.nikki.g6.zing.vn
Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
02/22/2018 at 12:20. Facebook
- Trời vẫn còn xanh
Em vẫn còn anh?!
#Muối
Trời vẫn còn xanh Em vẫn còn anh Muối
Quang Vinh
Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
02/22/2018 at 12:06. Facebook
Hạnh Sino đâu chỉ riêng emmm
Hạnh Sino đâu chỉ riêng emmm

Những Câu Nói Hay Nhức Nhói

Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
02/15/2018 at 00:39. Facebook
- Đẹp chết mất huhuuhhh ?
Đẹp chết mất huhuuhhh

Hoa Du Ký - Hwayugi 화유기 Vietnam Fanpage

Nguyen Thi Ngoc Anh
Ánh Minh Bùi Thị posted on 02/10/2018
Ánh Minh Bùi Thị posted on 02/10/2018

Đoàn

Thời gian nói lên tất cả :))

- Muốn giàu nuôi cá
Muốn hạnh phúc nuôi em ❤
#Muối
Muốn giàu nuôi cá Muốn hạnh phúc nuôi em ❤ Muối
Nguyễn Hoàng Sơn
Thủy Mun
Ánh Minh Bùi Thị posted on 02/07/2018
Ánh Minh Bùi Thị posted on 02/07/2018

Mẹ và Bé

Chết thèm chưa 😝

- Đây là bạn khi lướt nf vào dịp cuối năm quần áo, giày dép, tóc tai..bla..bla... mở ra và chỉ biết ngắm :v :3 ..!!!!
#Muối
Đây là bạn khi lướt nf vào dịp cuối năm quần