Facebook ID: 100012414676643
Facebook Username: vi.vuhoang.37
Facebook Name: Nhím Nhím
Nhím Nhím posted on 09/07/2017
Nhím Nhím posted on 09/07/2017

Nhím's cover photo

Không có đủ tiền mua màu vẽ..
P/S: Một thần tượng vẽ của Nhím

Yi

Ruan Yi