Facebook ID: 100010043111150
Facebook Username:
Facebook Name: Dương Thanh Vũ
Dương Thanh Vũ
Dương Thanh Vũ
yesterday at 12:57. Facebook
Thì ra không phải chàng trai nào bên cạnh ta lúc 17 tuổi cũng bên ta cả đời.
Thì ra 2 năm chỉ là xấp xỉ 1/40 của một đời người.
Dương Lam Vũ là tên fb cũ của tao :v
Thì ra không phải chàng trai nào bên cạnh ta lúc 17

Vũ's cover photo

Thư Lai
#FPTShop #TetFPTShop #Note8
FPTShop  TetFPTShop  Note8

FPT Shop (Fptshop.com.vn)