Facebook ID: 100009685691909
Facebook Username:
Facebook Name: Kim Nguyên
Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/17/2018 at 05:44. Facebook
Kim Nguyên posted on 02/17/2018
Kim Nguyên posted on 02/17/2018

Nguyên's cover photo

Nguyen Kim
Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/17/2018 at 01:37. Facebook
Kim Nguyên posted on 02/17/2018
Kim Nguyên posted on 02/17/2018

OMG Radio

facebook.com
Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/16/2018 at 07:34. Facebook
Kim Nguyên posted on 02/16/2018
Kim Nguyên posted on 02/16/2018

Địa điểm ăn uống

facebook.com
Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/15/2018 at 05:37. Facebook
Nhà cậu tao vẫn còn đây nhé
Nhà cậu tao vẫn còn đây nhé

Góc Thư Giãn

Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/14/2018 at 16:12. Facebook
Kim Nguyên posted on 02/14/2018
Kim Nguyên posted on 02/14/2018

Cám Chăm Chỉ

Mua tặng bồ cũng êm :)))))

Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/14/2018 at 07:37. Facebook
Kim Nguyên posted on 02/14/2018
Kim Nguyên posted on 02/14/2018

Lotte Cinema

saostar.vn
Kim Nguyên
Kim Nguyên
02/14/2018 at 05:50. Facebook
Kim Nguyên posted on 02/14/2018
Kim Nguyên posted on 02/14/2018

Góc Thư Giãn

facebook.com
Nên người ta nói
Khi trẻ hãy già đi 1 chút để khi về già ta hãy sống trẻ lại
Nên người ta nói Khi trẻ hãy già đi 1 chút để

Humans of Hà Nội

facebook.com
Kim Nguyên posted on 02/09/2018
Kim Nguyên posted on 02/09/2018

Cám Chăm Chỉ

facebook.com