Facebook ID: 100009642131856
Facebook Username:
Facebook Name: Quang Trung Vu
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu
yesterday at 10:55. Facebook
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu
06/18/2018 at 04:20. Facebook
có Đức mà không có Tài thì cũng sịt , còn Zin mà không biết dùng thì cũng tịt ... bóng mới chả bánh ...
có Đức mà không có Tài thì cũng sịt còn Zin mà

Phim - Tin Tức Idol

Trần Huy
Rinh Pham
K hiểu s rớm nước mắt luôn . Chắc là vì mình là ng VN ❤
K hiểu s rớm nước mắt luôn Chắc là vì mình là ng VN ❤

Britain's Got Talent

facebook.com
Câu trả lời cực gắt cho những đứa không biết vẩy rau =)))
Câu trả lời cực gắt cho những đứa không biết vẩy rau =

Bánh Bèo

facebook.com
Hieu Nguyen
Hieu Nguyen
Quang Trung Vu posted on 05/22/2018
Quang Trung Vu posted on 05/22/2018

Thủ thuật Excel

facebook.com
Truyền cảm hứng cho những bài hát sắp tới
Truyền cảm hứng cho những bài hát sắp tới

Cafe sáng với VTV3

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 05/16/2018
Quang Trung Vu posted on 05/16/2018

Team Óc Chó

facebook.com
Thuỳ Mun
Quang Trung Vu posted on 05/16/2018
Quang Trung Vu posted on 05/16/2018

Cafe sáng với VTV3

facebook.com
Thèm đc hoà vào thiên nhiên ngay lúc này
Thèm đc hoà vào thiên nhiên ngay lúc này

Alan Gogoll

facebook.com