Bao giờ chả vậy Mấy ông bà văn văn vở vở này

Bao giờ chả vậy
Mấy ông bà văn văn vở vở này nói ra 10 nhưng có làm đc nổi 1
Ghét nhất mấy kiểu người này
View details Bao giờ chả vậy Mấy ông bà văn văn vở vở này

Nàng 20+

- (MC) Làm từ thiện để làm gì ?
- Tiến sĩ VN, mở miệng ra tui nghe không lọt lỗ tai, dân đói lạnh run rẩy nơi giá lạnh 0 độ C mà phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

facebook.com
5 likes - 0 comments

More feeds from Quang Trung Vu

Quang Trung Vu
Quang Trung Vu
03/14/2018 at 05:50. Facebook
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu

Đình

facebook.com
Đoan Vũ
Na Na
Hieu Nguyen
Quang Trung Vu posted on 03/05/2018
Quang Trung Vu posted on 03/05/2018

Hà Anh Tuấn

Và mùa xuân ta sẽ gặp nhau.

Quang Trung Vu posted on 03/05/2018
Quang Trung Vu posted on 03/05/2018

Hà Anh Tuấn

facebook.com
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 02/25/2018
Quang Trung Vu posted on 02/25/2018

Kenh14.vn

facebook.com