Quang Trung Vu posted on 11/10/2017

View details Quang Trung Vu posted on 11/10/2017

Yêu âm nhạc

Cuối tuần mình cùng nghe nhạc anh Tuấn nhé các cậu <3
- Học thanh nhạc căn bản:
[ Goo.gl Link ]
- Tự học piano từ cơ bản: [ Goo.gl Link ]
- Học Guitar trong 30 ngày: [ Goo.gl Link ]
- Chinh phục Ukulele trong 7 ngày: [ Goo.gl Link ]

Nguồn: Hoang Nguyen

facebook.com
1 likes - 0 comments

More feeds from Quang Trung Vu

Quang Trung Vu
Quang Trung Vu
03/14/2018 at 05:50. Facebook
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu

Đình

facebook.com
Đoan Vũ
Na Na
Hieu Nguyen
Quang Trung Vu posted on 03/05/2018
Quang Trung Vu posted on 03/05/2018

Hà Anh Tuấn

Và mùa xuân ta sẽ gặp nhau.

Quang Trung Vu posted on 03/05/2018
Quang Trung Vu posted on 03/05/2018

Hà Anh Tuấn

facebook.com
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018
Quang Trung Vu posted on 03/04/2018

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 02/25/2018
Quang Trung Vu posted on 02/25/2018

Kenh14.vn

facebook.com