Facebook ID: 100009642131856
Facebook Username:
Facebook Name: Quang Trung Vu
Quang Trung Vu posted on 02/10/2018
Quang Trung Vu posted on 02/10/2018

Kenh14.vn

facebook.com
Bao giờ chả vậy
Mấy ông bà văn văn vở vở này nói ra 10 nhưng có làm đc nổi 1
Ghét nhất mấy kiểu người này
Bao giờ chả vậy Mấy ông bà văn văn vở vở này

Nàng 20+

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 02/06/2018
Quang Trung Vu posted on 02/06/2018

Vu's cover photo

Khoảng cách từ cái “Tôi” đến cái “Bạn”
Khoảng cách từ cái “Tôi” đến cái “Bạn”

Khue Van Academy

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 02/02/2018
Quang Trung Vu posted on 02/02/2018

Blogtamsu Video

facebook.com
Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì
Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì

Phạm Nhật Vượng-Tỉ phú

facebook.com
Có” lửa “ ấm để sưởi tâm hồn rồi
Có” lửa “ ấm để sưởi tâm hồn rồi

Hà Anh Tuấn

FACEBOOK.COM
Quang Trung Vu
Đỗ Văn Thức Andy Co ‍♂‍♂‍♂‍♂‍♂‍♂
Đỗ Văn Thức Andy Co ‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️

Dương

Quang Trung Vu
Quang Trung Vu
Quang Trung Vu posted on 01/12/2018
Quang Trung Vu posted on 01/12/2018

Việc làm tại Huế

facebook.com
Lần đầu tiên chia sẻ chuyện của xã hội ... bởi vì thật sự ... thấy xót xa quá ...
Lần đầu tiên chia sẻ chuyện của xã hội bởi vì thật

Nàng

facebook.com
Quang Trung Vu posted on 11/10/2017
Quang Trung Vu posted on 11/10/2017

Yêu âm nhạc

facebook.com