Luong Nguyen
Quan diem nay rat dung la de bao ve quyen lam chu cua nhan dan theo Hien Phap. Da co Phap luat cua ca VN va cac nuoc dan chu khang dinh ro rang.. Cai dang so nhat la da co qui dinh ma khong lam.
Quan diem nay rat dung la de bao ve quyen lam chu

​Xâm phạm quyền biểu tình sẽ bị phạt nặng - Tuổi Trẻ Online

tuoitre.vn
Liem Nguyen
Liem Nguyen
Minh Hieu Pham
Liem Nguyen
Anh Bui
Minh Hieu Pham
Hanh Pham
Liem Nguyen posted on 08/24/2016
Liem Nguyen posted on 08/24/2016

Liem

youtube.com
Ong Dinh La Thang co tam hu y et doi voi dat nuoc va nhan dan dang duoc ung ho. Nhung mot cay lam chang nen non'. Kho qua.
Ong Dinh La Thang co tam hu y et doi voi dat

“Công đoàn đã tổ chức cuộc đình công nào thành công chưa?” - Tuổi Trẻ Online

tuoitre.vn
Hoàng Cao Sang
Dinhtuan Ngoc
Liem Nguyen posted on 08/23/2016
Liem Nguyen posted on 08/23/2016

Liem

youtube.com