Facebook ID: 100009243376457
Facebook Username:
Facebook Name: Đặng Công Luật
cái gì nó đến thì nó phải đến _ không hội nhập thì tất yếu.....lạc hậu !?
cái gì nó đến thì nó phải đến _ không hội nhập

Blockchain hứa hẹn bùng nổ tại Việt Nam - Startup VnExpress

startup.vnexpress.net
Đặng Công Luật posted on 02/22/2018
Đặng Công Luật posted on 02/22/2018

PhunuGiadinh.vn

facebook.com
Đặng Công Luật posted on 02/22/2018
Đặng Công Luật posted on 02/22/2018

Nhân Quả

facebook.com
Đặng Công Luật posted on 02/10/2018
Đặng Công Luật posted on 02/10/2018

Nhật ký yêu nước

facebook.com
Đặng Công Luật posted on 02/07/2018
Đặng Công Luật posted on 02/07/2018

Trí thức Việt Nam

facebook.com
Đặng Công Luật posted on 02/07/2018
Đặng Công Luật posted on 02/07/2018

KIEN THUC KINH TE

facebook.com
2000 năm nữa chúng ta sẽ giống.... người Đức ??
2000 năm nữa chúng ta sẽ giống người Đức

Trí thức Việt Nam

facebook.com
Đúng thế ! Không thể cứ mãi đứng ngoài rồi.... cấm !
Đúng thế Không thể cứ mãi đứng ngoài rồi cấm

Dang

baomoi.com
Các con hãy đọc và ngẫm nghĩ những điều hay , lẽ phải này !
Các con hãy đọc và ngẫm nghĩ những điều hay lẽ phải này

Đại Kỷ Nguyên - Văn hóa

facebook.com