Shaik Khaja Tarock
Shaik Khaja Tarock
08/22/2017 at 12:22. Facebook
Get Ready #You_Tube
2 Days 2 Go #Lava_Kumar is Coming
Get Ready You_Tube 2 Days 2 Go Lava_Kumar is Coming

Shaik Khaja Tarock

Tirupati Tarak
Tirupati Tarak
Shaik Khaja Tarock
Shaik Khaja Tarock
08/15/2017 at 05:19. Facebook
#Mera_Bharath_Mahaan✊
Mera_Bharath_Mahaan✊

Shaik Khaja Tarock

Meghana Palanki
Sahi Sahi
#Happy_Birthday_Mahesh_babu
from jr ntr Nandamuri Fanss
Happy_Birthday_Mahesh_babu from jr ntr Nandamuri Fanss

Shaik Khaja Tarock

Ntr Kabula
Ntr Kabula
Shaik Khaja Tarock posted on 08/07/2017
Shaik Khaja Tarock posted on 08/07/2017

Shaik's cover photo

Chand Ntr Adoni
Anand Kumar
HERE IS $Tylish #Lava_Kumar

jai#NTR✊
HERE IS Tylish Lava_Kumar jai NTR✊

Shaik Khaja Tarock

Rohith Ntr
Rohith Ntr
నా మిత్రులు అందరికి
#రంజాన్ శుభాకాంక్షలు
నా మిత్రులు అందరికి

Shaik Khaja Tarock

S Aravind Yadav
Satish Chary Maroju
#Mass_Ka_Baap
Mass_Ka_Baap

Shaik Khaja Tarock

Subbu Pedapudi
Okatey Jevitham Navvuthu Bathukudham #JR_NTR
Okatey Jevitham Navvuthu Bathukudham JR_NTR

Shaik Khaja Tarock

Ramakanth Mythri
#Tarak anna thopu veelaithey aapu
Tarak anna thopu veelaithey aapu

Shaik Khaja Tarock

#Jai_Ramayya
Team#WWNF✊
Jai_Ramayya Team WWNF✊

Shaik Khaja Tarock

Venkatesh Ntr
Venkatesh Ntr
Repu balayya babu tho #Tarak anna gurinchi adigey dammu nakundhi natho paatu adigey dammu mekundhaaaa
Repu balayya babu tho Tarak anna gurinchi adigey dammu nakundhi natho paatu

Shaik Khaja Tarock

Añìl Tàrøçk
Shaik Khaja Tarock
Shaik Khaja Tarock posted on 06/07/2017
Shaik Khaja Tarock posted on 06/07/2017

Shaik's cover photo

Shaik Khaja Tarock