Facebook ID: 100008290845851
Facebook Username:
Facebook Name: Bình Haru
Thời khắc quan trọng đã gần kề !!
Thời khắc quan trọng đã gần kề

League of Legends Latinoamérica

facebook.com
Nguyễn Võ Minh Khoa
Tuấn Nhokvip
Clip thứ 2 irelia về rồi đây mọi người ơi
Clip thứ 2 irelia về rồi đây mọi người ơi

Bình

facebook.com
Vu Pham
Clip dc duyệt rồi. Mừng húm
Clip dc duyệt rồi  Mừng húm

Bình

facebook.com
Trúc Phương Lâm
Trường Phạm
Bình Haru posted on 12/27/2017
Bình Haru posted on 12/27/2017

Bình's cover photo

irelia Vũng Tàu, được lên stream cùng pé thảo chip :)
irelia Vũng Tàu được lên stream cùng pé thảo chip :

Hội những người mê xem stream Việt

facebook.com
Bình Haru
Bình Haru
irelia Vũng Tàu, lại được lên sóng :)
irelia Vũng Tàu lại được lên sóng :

Hội những người mê xem stream Việt

facebook.com
Bình Haru
Broken ireliaˆ, lại lên stream cùng hot girl =))
Broken ireliaˆ lại lên stream cùng hot girl =

GameK

facebook.com
Bình Haru
Broken ireliaˆ
Broken ireliaˆ

GameK

facebook.com
Bình Haru
Bình Haru
Nhìn irelia múa kiếm là thấy hp rồi :)
Nhìn irelia múa kiếm là thấy hp rồi :

League of Legends

facebook.com
Thử 1 lần ra ngay maid của mình lun @@ *le bị ám*
Thử 1 lần ra ngay maid của mình lun le bị ám

Soul mate của bạn là ai? - Bạch Lữ Vân

vn.vonvon.me
Ngọc Nguyễn
Akimoto Hasuharu