Facebook ID: 100008280940537
Facebook Username:
Facebook Name: Hurlotyron Bascruz
Hurlotyron Bascruz posted on 12/20/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 12/20/2017

Proud Bisaya

facebook.com
Bethchai Ara
Hurlotyron Bascruz posted on 12/20/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 12/20/2017

DZRH News Television

facebook.com
ang lupit naman nito
ang  lupit  naman  nito

Blunt Kommunity

facebook.com
Hurlotyron Bascruz posted on 10/28/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 10/28/2017

Hurlotyron's cover photo

Bethchai Ara
Hurlotyron Bascruz posted on 10/13/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 10/13/2017

Proud Bisaya

facebook.com
Bethchai Ara
Hurlotyron Bascruz posted on 09/02/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 09/02/2017

FHM Philippines

facebook.com
Hurlotyron Bascruz posted on 08/05/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 08/05/2017

Sa Anong Bansa Ka Dapat Tumanda?

tl.nametests.com
Happy eid and happy birthday to me
Bethchai Ara
Hurlotyron Bascruz posted on 06/18/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 06/18/2017

I am a music lover

facebook.com
Bethchai Ara
Hurlotyron Bascruz posted on 05/31/2017
Hurlotyron Bascruz posted on 05/31/2017

Ano ang title ng sexy movie mo?

wittybunny.com
Bethchai Ara