Facebook ID: 100008202672185
Facebook Username: phuong.nguyengia.96
Facebook Name: Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn
yesterday at 14:38. Facebook
Mùa đông không lạnh
Mùa đông không lạnh

Gia Phương's cover photo

Trần Phương Thảo
Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn
10/14/2017 at 13:41. Facebook
Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn
10/13/2017 at 12:25. Facebook
Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn
10/11/2017 at 12:43. Facebook
Chuẩn rồi Dũng-x Còi'x
Chuẩn rồi Dũng x Còi'x

Club GYM - Đơn Giản Là Đam Mê

Dũng-x Còi'x
Gia Phương Nguyễn posted on 10/10/2017
Gia Phương Nguyễn posted on 10/10/2017

Hóng Hớt Showbiz

facebook.com
Minh Nguyễn Hoàng
Hay quá m.n ơi
Hay quá m n ơi

Viet

FACEBOOK.COM
Viet Tung
Gia Phương Nguyễn posted on 10/09/2017
Gia Phương Nguyễn posted on 10/09/2017

Crush +

Mong crush sống tốt :D #len

Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn posted on 10/01/2017
Gia Phương Nguyễn posted on 10/01/2017

Beep TV

facebook.com
Long Nguyen
Và t vẫn cô đơn :)
Và t vẫn cô đơn :

Góc Thư Giãn

Minh Nguyễn Hoàng
Gia Phương Nguyễn posted on 09/29/2017
Gia Phương Nguyễn posted on 09/29/2017

Acero y Magia

facebook.com
Gia Phương Nguyễn
Gia Phương Nguyễn