Facebook ID: 100007897326359
Facebook Username: giau.phan.54738
Facebook Name: Giau Phan
Giau Phan
Giau Phan
02/21/2018 at 01:09. Facebook
Ruby Lam
Giau Phan
Giau Phan
02/11/2018. Facebook
Đc đc cũng ko tệ kaka...
#Helloquizz
Đc đc cũng ko tệ kaka 
 Helloquizz

Sinh - Lão - Bệnh - Tử của bạn !

helloquizz.com
Hoàng Anh Việt
Giau Phan
Giau Phan
02/08/2018. Facebook
oh thanks mấy chế têt này e sẽ ghé chúc tết mấy chế nha kaka....
oh thanks mấy chế têt này e sẽ ghé chúc tết mấy chế nha kaka

Tết này ai sẽ lì xì cho bạn?

vi.catviral.net
Hong Diem
Giau Phan
Giau Phan
01/29/2018. Facebook
một cái ôm....là sắp hết FA hả ta
một cái ôm là sắp hết FA hả ta

Blogtamsu Chuyện Chúng Mình

Thuhang Nguyen
Hong Diem
Giau Phan
Giau Phan
01/26/2018. Facebook
Đang xỉn mà nghe cái tỉnh luôn ta dzzaay kêu sao cho đúng giờ choy.....
Đang xỉn mà nghe cái tỉnh luôn ta dzzaay kêu sao cho đúng giờ choy

Kho Truyện Hay

facebook.com
Hong Diem
Giau Phan
Giau Phan
12/26/2017. Facebook
Thấy là muốn ra VT rồi à kaka...
Thấy là muốn ra VT rồi à kaka

Thèm

facebook.com
Quan Hoang
Thuan Huynh
Giau Phan
Giau Phan
12/19/2017. Facebook
Johnny Lâm
Giau Phan
Giau Phan
12/18/2017. Facebook
có nên cưới vợ ko ta...sao ớn xương sống quá à......
có nên cưới vợ ko ta sao ớn xương sống quá à

YAN News

facebook.com
Giau Phan
Giau Phan
11/01/2017. Facebook
Quan Hoang con gái con lứa ko ý tứ j hết à kaka.....
Quan Hoang con gái con lứa ko ý tứ j hết à kaka

123 Hài Thiệt Chứ

facebook.com
Giau Phan
Giau Phan
10/28/2017. Facebook
Cây xăng này ở đâu dzay ta kaka...
Cây xăng này ở đâu dzay ta kaka

KÊNH Quảng Ninh

facebook.com
Hop Doan Thi Hop
Xuân Tường
Giau Phan
Giau Phan
10/25/2017. Facebook
13x7=28 à thấy j sai sai ở đây nè ta
13x7=28 à thấy j sai sai ở đây nè ta

Yeah1 Movie

facebook.com
Giau Phan
Giau Phan
10/24/2017. Facebook
Sở thích của e ngày càng đẳng cấp đó Hoang Exciter

Đặng

facebook.com
Hoang Exciter