Facebook ID: 100007802317144
Facebook Username: thuong.phamphu.505
Facebook Name: Pham Phu Thuong
Pham Phu Thuong
Pham Phu Thuong
today at 08:45. Facebook
Nghẹn ngào thắt tim!
Nghẹn ngào thắt tim

Clip Giải Trí

facebook.com
Pham Phu Thuong
Pham Phu Thuong
03/16/2018 at 06:06. Facebook
Chợt đầu nhìn chưa kĩ lưỡng tưỡng con heo!
Chợt đầu nhìn chưa kĩ lưỡng tưỡng con heo

Clip Giải Trí

facebook.com
Pham Phu Thuong
Pham Phu Thuong
03/12/2018 at 00:36. Facebook
Cảm ơn tuổi thơ ngày ấy cho tôi kỉ niệm thật tuyệt vời!
Cảm ơn tuổi thơ ngày ấy cho tôi kỉ niệm thật tuyệt vời

Status Tâm Trạng

Pham Phu Thuong posted on 02/24/2018
Pham Phu Thuong posted on 02/24/2018

Hạt giống Hoa Quả

facebook.com
Sadec ơi! Cùng làm đi nào!
Sadec ơi   Cùng làm đi nào

Truyền hình Đồng Tháp

facebook.com
Pham Phu Thuong posted on 02/10/2018
Pham Phu Thuong posted on 02/10/2018

Nhân Quả

facebook.com
Pham Phu Thuong posted on 01/24/2018
Pham Phu Thuong posted on 01/24/2018

Sugoi

Những hình ảnh, chỉ có tại Việt Nam 🤣

Pham Phu Thuong posted on 12/29/2017
Pham Phu Thuong posted on 12/29/2017

SML Channel

facebook.com