Facebook ID: 100007116333481
Facebook Username: achilles.kct
Facebook Name: Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
03/16/2018 at 17:25. Facebook
Tèn Tèn tén ten.... B-)
Tèn Tèn tén ten  B

Chris Hemsworth

facebook.com
Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
03/16/2018 at 10:27. Facebook
Xưa giờ mới thấy phát xít Đức và mao chạch đông đốt sách, vn mình cũng định sánh vai với các cường quốc năm châu đây mà :@
Xưa giờ mới thấy phát xít Đức và mao chạch đông đốt

Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

ipick.vn
Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
03/14/2018 at 05:51. Facebook
Hồ Sỹ Tâm posted on 03/14/2018
Hồ Sỹ Tâm posted on 03/14/2018

Pet Crush +

facebook.com
Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
03/14/2018 at 05:41. Facebook
Ớ? Giống soundtrack của Pirates of the Caribbean B-) Viet Quoc Nguyen Nguyễn Đình Toàn
Ớ Giống soundtrack của Pirates of the Caribbean B Viet Quoc Nguyen

facebook.com
Nguyễn Đình Toàn
Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
03/12/2018 at 11:14. Facebook
Mới vô tưởng Washington DC chứ anh Viet Quoc Nguyen B-) mà ngày sưa đường xá, xe cộ đẹp thật, nhất là biển hiệu quảng cáo, đéo có bá dơ như bây giờ :@
Mới vô tưởng Washington DC chứ anh Viet Quoc Nguyen B mà

Tôi yêu quê hương tôi

facebook.com
Hồ Sỹ Tâm
Hồ Sỹ Tâm
03/12/2018 at 11:11. Facebook
Hồ Sỹ Tâm posted on 03/12/2018
Hồ Sỹ Tâm posted on 03/12/2018

Tôi yêu quê hương tôi

facebook.com
Hồ Sỹ Tâm posted on 03/07/2018
Hồ Sỹ Tâm posted on 03/07/2018

Khoai Sắn

facebook.com
Viet Quoc Nguyen tôi cần anh phản biện cái này B-)
Viet Quoc Nguyen tôi cần anh phản biện cái này B

Hiệu ứng chim mồi

ecoblader.com
Viet Quoc Nguyen
Tuyệt Vọng cmn Lời! Viet Quoc Nguyen
Tuyệt Vọng cmn Lời Viet Quoc Nguyen

Ryan Reynolds

Viet Quoc Nguyen
các Boss dạo này cuối năm ăn chơi quá!
miẹ mài con giời! ăn quen nhịn không quen đây mà! Nguyễn Đình Toàn đố nhặt được mồm
nhớ hôm trên hẻm Bùi Viện vl
các Boss dạo này cuối năm ăn chơi quá

VidMex

facebook.com
Nguyễn Đình Toàn
Hồ Sỹ Tâm
ơ khu rừng như này mà vẫn chưa làm hài lóng bác Peter để ổng quay The Hobbit anh Le Hong Lam.xem BTS thấy ổng thiết kế cả khu rừng để quay!
ơ khu rừng như này mà vẫn chưa làm hài lóng bác

Best Destinations To Travel

facebook.com
Hồ Sỹ Tâm posted on 10/02/2017
Hồ Sỹ Tâm posted on 10/02/2017

Thích Là Đi

facebook.com
Phạm Thị Hồng Ánh