Facebook ID: 100006831317614
Facebook Username: luan12k5
Facebook Name: Nguyễn Thành Luân
Cũng đừng một mình quá lâu các ông ạ.
Cũng đừng một mình quá lâu các ông ạ

XWatch.vn - Số 1 Bảo Hành, Hậu Mãi

facebook.com
Nguyễn Thành Luân posted on 02/04/2018
Nguyễn Thành Luân posted on 02/04/2018

Luân's cover photo

cháu tôi ^^

Nguyễn

facebook.com
Nguyễn Thành Luân posted on 01/10/2018
Nguyễn Thành Luân posted on 01/10/2018

Người lạ ơi!

vi.catviral.net
Hây............
Đây là ranh giới............
Đẩy và xô......
Ngã xa bờ.................
Hây Đây là ranh giới Đẩy và xô Ngã xa bờ

Hip Hop Beats Instrumental - Mos' Finest |Free Download| (Standard Lease $24.95)

soundcloud.com
Tay size bao nhiêu để anh đặt =))
Tay size bao nhiêu để anh đặt =

Like Shop

Chiều hôm ấy em nói với anh
Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi
Em đâu biết anh đau thế nào
Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy
Tim anh như thắt lại
Và mong đó chỉ là mơ
Vì anh còn yêu em rất nhiều
Giọt buồn làm nhòe đi dòng kẻ mắt
Chiều hôm ấy em nói với anh Rằng mình không nên gặp

Chiều Hôm Ấy - JayKii ( Official )

FACEBOOK.COM