Facebook ID: 100006731430395
Facebook Username: Tiffany.JungHaNa
Facebook Name: Tú Anh Đoàn
Andrew Nguyen
Andrew Nguyen
03/12/2018 at 09:08. Facebook
Ngoc Nhu Nguyen ☺☺
Tú Anh Đoàn
Violet Lavender
=))) khi nào deep deep sẽ chỉnh lại caption
= khi nào deep deep sẽ chỉnh lại caption

Tú Anh's cover photo

Thanh Huong Nguyen
1. Lí do tôi biết bạn: học chung trg cấp 3
2. Avatar của ban: ngáo
3. Điểm tôi thấy đẹp nhất trên người bạn: tóc hồi đó mái ngố, mà đ có j đẹp :))
4. Với tôi, bạn là: bạn (dog)
5. Tên bạn trong dạnh bạ: Tú Anh d2 ( cho t lại sdt đi, mất số m r :)) )
6. Ấn tượng đầu: đã k đc đẹp mà lại còn tăng tăng
7. Điều tôi thích ở bạn: tốt với t :))) thích đá banh
8. Điều tôi ghét ở bạn: đ có
9.... View more »
Tú Anh Đoàn
Tú Anh Đoàn
Chào tiên nữ !
Tú Anh Đoàn
Hai cô cháu đặt lịch hả chờ đi nha haha
Tú Anh Đoàn
Diệp Đoàn