Facebook ID: 100006052087909
Facebook Username: Wall.Truyen.Nguyen
Facebook Name: Nguyễn Thanh Truyền
Nguyễn Thanh Truyền posted on 03/19/2018
Nguyễn Thanh Truyền posted on 03/19/2018

Tạp chí MAN

Hồ Thiện Đức
Nghĩ game
Nghĩ game

Thánh Troll

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Thanh Truyền
Đủ sạch đủ xài
Đủ sạch đủ xài

Truyền's cover photo

Nguyễn Quang Hải
Kêu mới gank không kêu là bơ như cờ hó
Kêu mới gank không kêu là bơ như cờ hó

Liên Minh Huyền Thoại

Nguyễn Minh Nkư
Nữa cắt âm cài nhạc chuông chơi
Nữa cắt âm cài nhạc chuông chơi

Si

facebook.com
Ngô Cường
Elegant 50cc đ** thua xì khói nhé :v
Elegant 50cc đ  thua xì khói nhé :v

VN Racing

facebook.com
Nguyễn Thanh Truyền posted on 02/28/2018
Nguyễn Thanh Truyền posted on 02/28/2018

Biệt danh giang hồ của bạn là gì?

digoo.net
Quốc Tú Hoàng
Phām  Trüÿền
Nguyễn Thanh Truyền posted on 02/27/2018
Nguyễn Thanh Truyền posted on 02/27/2018

Try Not to Laugh

facebook.com
Aaron Nguyễn