Facebook ID: 100005690134480
Facebook Username: rilwanu.maiakwai
Facebook Name: Rilwanu Mai Akwai Bodinga
Rilwanu Mai Akwai Bodinga posted on 09/02/2017
Rilwanu Mai Akwai Bodinga posted on 09/02/2017

Rilwanu's cover photo

Gazali Mohammed Adc Shuni
Gerba Nerhaly Kamba Kebbi
Allah ka tona asirin duk wan da yayi wannan danyen aiki
Allah ka tona asirin duk wan da yayi wannan danyen aiki

Rariya

Sanusi Mode Bodinga
Halifa Hamza
Rilwanu Mai Akwai Bodinga posted on 03/11/2017
Rilwanu Mai Akwai Bodinga posted on 03/11/2017

BBC Hausa

facebook.com