Facebook ID: 100005419094134
Facebook Username: h.minh.quyen.HMQ
Facebook Name: Hà Minh Quyền
Hà Minh Quyền
Hà Minh Quyền
03/11/2018 at 02:15. Facebook
T không định khoe mấy cái chữ trên tường là t dán đâu :)))))))
T không định khoe mấy cái chữ trên tường là t dán đâu :

Quyền's cover photo

Bùi Tố Oanh
Hà Minh Quyền posted on 01/26/2017
Hà Minh Quyền posted on 01/26/2017

EA Sports FIFA Online 3 Vietnam

giphy.com
As 'MinhQuyenHa' I reached rank 5 in SHADOWGUN: DEADZONE.
Join me and try to beat me!
As 'MinhQuyenHa' I reached rank 5 in SHADOWGUN: DEADZONE

Shadowgun

facebook.com
Hà Minh Quyền posted on 07/01/2013
Hà Minh Quyền posted on 07/01/2013

Kenh14.vn

facebook.com