Facebook ID: 100004996208183
Facebook Username: ngan.pham.351
Facebook Name: Bảo Ngân
Bảo Ngân posted on 02/24/2018
Bảo Ngân posted on 02/24/2018

Ngân's cover photo

Mình sống như thế nào mọi người xung quanh sẽ đánh giá đúng nhất.Vậy nên không cần thanh minh bất cứ điều gì cả.
Sống để tâm mình thanh thản là được
Mình sống như thế nào mọi người xung quanh sẽ đánh giá

Nhân Duyên

facebook.com
Trần Văn Vũ
Bảo Ngân posted on 06/20/2017
Bảo Ngân posted on 06/20/2017

Girl +

facebook.com
Hà Thu
Kenny Thần
Bảo Ngân posted on 02/23/2017
Bảo Ngân posted on 02/23/2017

KIM TÍN Vàng Bạc Đá Quý

facebook.com
Dao nay lam an dc o con cau long day