Facebook ID: 100004588111421
Facebook Username: lirim.s.s.rrustaj
Facebook Name: Lirim Rrustaj
Lirim Rrustaj posted on 08/26/2016
Lirim Rrustaj posted on 08/26/2016

She won't let me in

winkal.com
Nënat ...
Nënat

Moms

winkal.com
Lirim Rrustaj posted on 11/04/2012
Lirim Rrustaj posted on 11/04/2012

Lirim's cover photo

SHIKONI SE KU GJENDET SHQIPËRIA NË KËTË RAPORT NDËRKOMBËTARË PËR MIQENIE.
GATI NE VENDIN E 100 PËR 100 VJETORIN.
KJO ËSHTË PËR TË ARDHUR KEQ.
KUR OD TË MBUSHEMI MEND NE, NOSHTA NE 200 VJETORIN ...APO ...

The 2012 Legatum Prosperity Index

prosperity.com