Lu Lu
Lu Lu
03/04/2018. Facebook

Trả góp lấy vợ

Trả góp lấy vợ...
View details Trả góp lấy vợ

Troll Sinh Viên

40 triệu để có được em gái H mông nha anh em :))

facebook.com
10 likes - 1 comments

1 Top Comments

View comments on facebook
Chấm Than

More feeds from Lu Lu

Lu Lu
Lu Lu
03/12/2018. Facebook
Lu Lu posted on 03/12/2018
Lu Lu posted on 03/12/2018

Bọn mình

facebook.com
Lu Lu
Lu Lu
03/04/2018. Facebook
Trả góp lấy vợ...
Trả góp lấy vợ

Troll Sinh Viên

facebook.com
Chấm Than
Lu Lu
Lu Lu
03/03/2018. Facebook
Nhân duyên.........
Nhân duyên

Nhân Duyên

facebook.com
Lu Lu
Lu Lu
02/28/2018. Facebook
Hát hay vồn.... bé vậy mà đã có giọng hát tuyệt vời và đi vào lòng người rồi
Hát hay vồn bé vậy mà đã có giọng hát tuyệt vời

Hôm Nay Xem Gì?

facebook.com
Lu Lu
Lu Lu
02/26/2018. Facebook
Đời mấy khi được mỉm cười
Đời mấy khi được mỉm cười

Hôm Nay Xem Gì?

facebook.com
Lu Lu
Lu Lu
02/25/2018. Facebook
Đừng đánh giá nhân cách qua vẻ bề ngoài
Và đừng nhìn vẻ bên ngoài mà phán xét giọng hát của họ
Tuyệt phẩm
Đừng đánh giá nhân cách qua vẻ bề ngoài

Tạp chí MAN

facebook.com
Nguyễn Nam Sơn
Thanh Nga
Lu Lu
Lu Lu
02/22/2018. Facebook
Lu Lu posted on 02/22/2018
Lu Lu posted on 02/22/2018

Acoustic Music Corner

facebook.com
Lu Lu
Lu Lu
02/17/2018. Facebook
Các ông đi xin lộc với tôi không
Đm
Các ông đi xin lộc với tôi không

Chó Cắn

facebook.com
Lu Lu
Lu Lu
02/07/2018. Facebook
Tình yêu - tiền bạc - địa vị
Đừng quá luyến tiếc chúng để rồi lm mất đi những giá trị thực sự thường ngày
Tình yêu tiền bạc địa vị Đừng quá luyến tiếc chúng để

Đại Kỷ Nguyên - EpochTimes Vietnam

Lu Lu
Lu Lu
02/06/2018. Facebook
Hãy để tuổi 23 bắt đầu lại
Hãy để tuổi 23 bắt đầu lại

Lầy và Bựa

Nguyễn Ngân Huế
Xuân Quý
Lu Lu
Lu Lu
02/04/2018. Facebook
Chờ anh nhé .......
Chờ anh nhé

Blog Tâm Sự TV

Lu Lu
Lu Lu
12/30/2017. Facebook
T tháng 10 mà chả thấy cô nào lấy
T tháng 10 mà chả thấy cô nào lấy

Đại Kỷ Nguyên - EpochTimes Vietnam

Xuân Quý
Jung Jung