Công Minh posted on 07/10/2017
Công Minh posted on 07/10/2017

Công's cover photo

Công Minh posted on 05/02/2017
Công Minh posted on 05/02/2017

Góc Thư Giãn

Như em chẳng hạn :v

Ƃuoɥd ɥuıp
Bo doi kho lam b oi sang nay di ban sung ve loi chua.con pbai onlai hjhj
Công Minh
Quy Nong Van
Oanh Nguyễn Nguyễn Chiến Béo Hoài Thu Công Minh ăn trọn điểm nhá :))))
Oanh Nguyễn Nguyễn Chiến Béo Hoài Thu Công Minh ăn trọn điểm nhá :

10 lưu ý quan trọng tránh mất điểm khi làm bài thi môn Toán

dantri.com.vn
Chiến Béo
Út Quyên
Làm Toán..đau đầu..
Làm Toán đau đầu

Tôi yêu Gia Lai