Facebook ID: 100003961517058
Facebook Username:
Facebook Name: Đặng Thái
Đặng Thái posted on 11/20/2017
Đặng Thái posted on 11/20/2017

Thái's cover photo

Đại Đàm Quang
Linh Nguyen
Đặng Thái posted on 09/28/2017
Đặng Thái posted on 09/28/2017

Mọt Phim

facebook.com
Phạm Thanh Thảo
Đặng Thái posted on 06/15/2017
Đặng Thái posted on 06/15/2017

Hóng

facebook.com
Thấm
Thấm

Anh

Đại Đàm Quang
DangVu Cuong
[ Mp3.zing.vn Link ]
Ngày hôm qua ngày đôi ta phải xa thật xa
Điều phải đến cũng sẽ đến cũng phải tập quên
Từ ngày biết hết sự thật anh đã có giữ thật chặt
Từng ngày tháng ta bên nhau cũng chẳng thể giấu.....
Ngày hôm qua ngày đôi ta phải xa thật xa Điều

Em Phải Quên Anh - Châu Khải Phong | Zing MP3

mp3.zing.vn
Đặng Thái
Đặng Thái posted on 01/14/2017
Đặng Thái posted on 01/14/2017

MAX

facebook.com
A cẩn thận nhá Đại Đàm Quang Thưởngkun Levekute
A cẩn thận nhá Đại Đàm Quang Thưởngkun Levekute

Gà nòi

Tiger Phạm
Tiger Phạm