Man PrOff Ndlela posted on 12/31/2016
Man PrOff Ndlela posted on 12/31/2016

Man's cover photo

Mzamo Yonela
Siphelele Complete
Exe Bhudah Yam Yayizwa LentO Babzit??
Exe Bhudah Yam Yayizwa LentO Babzit

Who is your second half?

meaww.com
Cbulele Cbudah Ndamase
Man PrOff Ndlela