Nhìn cái mỏ nam thanh niên này hát mắc mệt
Tay thì chỉ chỉ chọt chọt như dị tật
Mà nghe nói là chảnh lắm đếu có thân thiện như cờ líp đâu mà mấy em nữ sinh xốn xang, rạo rực quá
Nhìn cái mỏ nam thanh niên này hát mắc mệt

VTM Online

facebook.com
Trương Ngọc Bảo Trâm posted on 05/18/2017
Trương Ngọc Bảo Trâm posted on 05/18/2017

Trâm's cover photo

Chết mợ
Chưa xem đc
Ai có cho hóng với

Hóng Hớt Showbiz

facebook.com
Cái con này ta nc có ở VN nằm ngửa thì may ra đc tôn như thánh
Chứ mà về Hàn Quốc có lết từ trên giường xuống dưới sàn, từ nhà nghỉ tới khách sạn thì 80 kiếp cũng chưa đc qq gì
Cái con này ta nc có ở VN nằm ngửa thì may ra đc tôn như thánh

Oanh

m.kenh14.vn
Trân Bảo Diệp
Trân Bảo Diệp
Trời ơi Finnick
T chết mất !!!
Trời ơi Finnick T chết mất

CGV Cinemas Vietnam

NaBi Dương
Trương Ngọc Bảo Trâm