Facebook ID: 100003732909312
Facebook Username: thiem.khieu
Facebook Name: Khieu Xuan Thiem
Khieu Xuan Thiem posted on 01/20/2018
Khieu Xuan Thiem posted on 01/20/2018

Khieu's cover photo

Minh Đức
Khieu Xuan Thiem posted on 12/16/2017
Khieu Xuan Thiem posted on 12/16/2017

Gunny

facebook.com
Quyet Thieu Van
Vũ Diễm Vi
Mưa Lạnh
Khieu Xuan Thiem
Vào học đi các bạn^^ và bỏ tool đc rồi
Vào học đi các bạn và bỏ tool đc rồi

FACEBOOK.COM
Quẻ bói cho Khiếu xuân thiệm

Ngày sinh: 29/09/1986

Cung Hoàng Dạo: Thiên Bình

Con số vận mệnh cũa bạn la số 8

TÍNH CÁCH:

Có tài, tự tin, có hoài bão, dễ thành công, có năng lực, quả quyết, giàu có, có ý chí mạnh mẽ, ngăn nắp, có đầu óc tổ chức, biết chịu trách nhiệm, đáng tin cậy. Đó là những người tự thấy hài lòng. Họ hiểu rõ về khả năng của bản thân, biết mình cần gì trong cuộc... View more »
Quẻ bói cho Khiếu xuân thiệm Ngày sinh: 29/09/1986 Cung Hoàng Dạo:

Bói Ngày Sinh

bit.ly
Hà Mily
Mình Ko hy vọng có đứa đỡ rậy chỉ mong nó đừng đạp thêm cho cái :))
Mình Ko hy vọng có đứa đỡ rậy chỉ mong nó đừng đạp thêm cho cái :

Blog Tâm Sự

Đọc và cảm nhận:))hay
Đọc và cảm nhận: hay

Lưu

Địt con mẹ mấy thằng công an bù nhìn .Cái xã hội thối nát xem mà ức chế
Địt con mẹ mấy thằng công an bù nhìn Cái xã hội

VinhBay

facebook.com
Kim Nguyễn Nguyên
Khieu Xuan Thiem
Khieu Xuan Thiem posted on 07/26/2016
Khieu Xuan Thiem posted on 07/26/2016

Người Thái Bình

phapluatplus.vn