Facebook ID: 100001932764124
Facebook Username: haduybaolong
Facebook Name: Bảo Long
Đêm hôm cười đứt ruột vê lờ.........

[Chia sẻ] Những chuyện ngu nhất đời mình - vozForums

vozforums.com
Bảo Long posted on 05/01/2013
Bảo Long posted on 05/01/2013

Va Va Voom - Nicki Minaj | 320 lyrics

mp3.zing.vn
Bloodthirsty Demon
Bảo Long
Xem cái này lại nhớ đến thời trẻ trâu cấp 3 tối nằm đọc thâu đêm Tru Tiên ..........

Thiên Địa Bất Nhân Dĩ Vạn Vật Vi Sô Cẩu........
Xem cái này lại nhớ đến thời trẻ trâu cấp 3 tối

Tru Tiên 3D - Zhuxian - 诛仙

FACEBOOK.COM
Làm bài thì phải cái này :)) Đêm nay cả xóm chắc khỏi ngủ với mình :v
Làm bài thì phải cái này : Đêm nay cả xóm chắc khỏi ngủ với mình :v

Skrillex - In For The Kill [DUBSTEP] - skillex | 320 lyrics, upload bởi zzbumbl3boyzz

mp3.zing.vn
Ngày gì xui dữ =_= Mới tìm thấy tài liệu bài tập lớn thì sập nguồn. Đm.

Bao nhiêu công sức làm thì quên chưa save haizzz.....

Yêu Lại Từ Đầu - Khắc Việt | 320 lyrics

mp3.zing.vn