Kiều My
Kiều My
09/29/2014. Facebook
Khoảnh khắc phát hiện ra người cùng tôi vui buồn, thấu hiểu tôi, cổ vũ tôi, an ủi tôi…lại chính là bản thân mình, tôi thấy mình cô độc biết bao.
Khoảnh khắc phát hiện ra người cùng tôi vui buồn thấu hiểu

My's cover photo

RuBy Lê Nguyễn