Facebook ID: 100000156245290
Facebook Username: phucdang754
Facebook Name: Phuc Dang
Phuc Dang
Phuc Dang
yesterday at 18:30. Facebook
Phuc Dang posted on 03/23/2018
Phuc Dang posted on 03/23/2018

Phuc's cover photo

Phuc Dang
Phuc Dang
03/21/2018 at 12:35. Facebook
Mầy thổi bài nào buồn buồn hơn chút được không?
Mầy thổi bài nào buồn buồn hơn chút được không

Cawelry

facebook.com
Nông QuốcChiêm
Phuc Dang
Phuc Dang
03/14/2018. Facebook
Tụi bây im đi cho tao ngủ
Tụi bây im đi cho tao ngủ

Cats on Catnip

Phuc Dang
Phuc Dang
03/09/2018. Facebook
Assassin Cat
Assassin Cat

Cats on Catnip

Nguyễn An
Phuc Dang
Phuc Dang
03/03/2018. Facebook
Mau hộ giá quàng thượng
Mau hộ giá quàng thượng

Nó Không Cắn Đâu

Phuc Dang
Phuc Dang
03/02/2018. Facebook
Mấy thằng kia ngậm mồm lại
Mấy thằng kia ngậm mồm lại

Cú Đêm

Phuc Dang
Phuc Dang
03/01/2018. Facebook
If life give you a lemon...
If life give you a lemon

Cats on Catnip

Phuc Dang
Phuc Dang
03/01/2018. Facebook
2 con mèo lầy lội
- thứ lỗi cho tôi
- tôi xin phép
- đi xuyên qua nhá!
- ồ thật là thô lỗ
- tôi rất tiếc
2 con mèo lầy lội thứ lỗi cho tôi tôi xin phép

Cats on Catnip

Phuc Dang
Phuc Dang
02/25/2018. Facebook
Dập mặt
Dập mặt

Pets

facebook.com
nguyễn liêm
Phuc Dang
Phuc Dang
02/21/2018. Facebook
Sao zậy? Sao lì xì ít zậy?
Sao zậy  Sao lì xì ít zậy

Cats on Catnip

Phuc Dang
Phuc Dang
02/17/2018. Facebook
Ko đùa với ngoại đc đâu
Ko đùa với ngoại đc đâu

BugCat-Capoo

Nguyễn Linh